Podmínky závodu platné od 01.01.2017


Doba konání První neděle v měsíci od 07:00 do 08:00 hodin místního času v ČR, aktivita probíhá současně s případnými dalšími závody (zde mají mezinárodní závody před KV PA přednost). Každý ročník začíná kolem v lednu, končí kolem v prosinci.
Druh provozu CW
Pásmo 80m segment 3535 - 3575 kHz
Kategorie QRP = výkon maximálně 5W nebo 10W příkon
LOW POWER = výkon maximálně 100W
Výzva CQ KVPA
Předávaný kód RST + ČÍSLO QSO
Bodování Každé platné spojení se započítává jedním bodem. Za platné spojení se uznává pouze to, které v nastaveném časovém okamžiku je správně zaznamenáno pomocí volacích značek v OBOU denících stanic s tolerancí +/- 1 minuta. Pokud některá stanice deník nezašle, pak toto spojení se uznává pouze v tom případě, vyskytne-li se tato značka v denících ostatních stanic minimálně 3x .
Násobiče NEJSOU
Deníky Deníky ve formátu Cabrillo je nutné nahrát přes webové rozhraní nejpozdějí do 7 dnů. Pokud se vám nebude dařit log nahrát, můžete jej poslat emailem na adresu petr@ok7an.com. Není nutné uvádět počet bodů. Vyhodnocovací program to vypočítá za vás.
Soubory v jiném formátu než Cabrillo budou odmítnuty. Pokud zapisujete QSO na papír, můžete je vložit ručně do formuláře na webu.

Pár tipů:
  • pokud používáte contestový program, použijte stejnou konfiguraci jako pro CQ WPX
  • v logu vždy uvádějte čas v UTC
  • nově se nepřijímají žádná hlášení, pouze deníky ve formátu Cabrillo, vlastní vyhodnocení provede vyhodnocovací program
  • respektujte hamspirit, probíhající DX provoz a mezinárodní závody a snažte se nerušit